Tagi: postanowienia noworoczne

1

Cele noworoczne – Never ending story.

  Cele noworoczne, postanowienia, które większość ludzi planuje, większość ludzi nie podejmuje się ich realizacji, a większość tych, którzy próbują, niestety ich nie osiąga. Tam gdzie zaczyna się monotonne dążenie do celu, tam włącza...